Boedelafwikkeling geldt als hét standaardwerk op het terrein van erfrechtregels, procedurevoorschriften, normen en verval- en verjaringstermijnen. Het vormt de leidraad in notariële dienstverlening voor de vernieuwde rechtspraktijk. Het handboek behandelt de afwikkeling van de meest voorkomende soorten nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling vindt u in dit werk ook de integrale beschrijving van de fiscale aspecten en alle relevante civiele en tuchtrechtspraak.

 

Registergoederenrecht concentreert zich rondom het onroerende zakenrecht. Het bevat naast beschrijvingen van de meest voorkomende processen (transport, hypotheek, executieveilingen, splitsing enz.) ook buitenissige gevallen zoals het recht van beklemming, het recht van de dertiende penning, overdracht van scholen, kloosters en ziekenhuizen. Uitgebreid wordt ingegaan op de acceptatie van stukken door het Kadaster.

 

Familievermogensrecht bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de familiepraktijk in ruime zin. Aan bod komen zowel de standaardgevallen (zoals samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, pensioen, testament etc.) alsook de minder gangbare situaties, zoals curatele, wijziging huwelijksvoorwaarden, fideï-commissaire giften, IPR, stiefkinderen en de quasi-wettelijke verdeling.

 

Ondernemingsrecht behandelt de belangrijkste onderwerpen die bij rechtshandelingen in de notariële ondernemingsrechtpraktijk aan de orde komen. Naast de recherche door de notaris, verschillende rechtshandelingen met betrekking tot aandelen, alsmede besluitvorming, vertegenwoordiging en de structuur van rechtspersonen betreffende rechtshandelingen worden specifieke ‘grote’ onderwerpen behandeld, zoals apitaalbescherming, aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, samenwerkingsverbanden, medezeggenschap en mededingingsrecht.

 

Phone: info@notariaatonline.nl
Fax:
7200 BD Zutphen
Postbus 4159
error: