10.1 Inleiding

Een handboek registergoederenrecht, waarin beschreven staat hoe een behandelaar te werk zou moeten gaan, kan niet zonder tuchtrechtspraak en andere jurisprudentie over de verschillende aspecten van het registergoederenrecht. Dit hoofdstuk bevat in onderdeel 10.2 de verkorte weergave van voornamelijk relevante tuchtrechtspraak op het terrein van het registergoederenrecht. In onderdeel 10.3 volgt een serie uittreksels van civiele rechtspraak inzake registergoederenrecht. Uitspraken van het Hof Amsterdam die als gevolg van het in werking treden van de Wet op het notarisambt 1999 hun belang verloren hebben, zijn niet meer opgenomen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.