1.5 Behandelde onderwerpen

In hoofdstuk 2 wordt een aantal bij vrijwel elke registergoederentransactie terugkerende algemene aspecten behandeld, zoals bijvoorbeeld de recherche op subject, object en titel. Hoofdmoot van dit hoofdstuk wordt gevormd door de algemene procedure van koop (onderdeel 2.2) en levering (onderdeel 2.3), bouwproject (onderdeel 2.4) alsmede mede-eigendom (onderdeel 2.5) en verdeling (onderdeel 2.6). Voor de koop en levering is gebruik gemaakt van de KNB-modellen.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met het vrij uitgebreide onderdeel 2.7. Daarin worden zogenaamde incidenten behandeld. Onder incidenten worden gebeurtenissen verstaan die bij een normale recht-toe-recht-aan transactie niet voorkomen en die tot complicaties aanleiding kunnen geven. Het gaat dan om fouten in de omschrijving van onroerende zaken, om beslag op het object of op de koopprijs (Baarns beslag), verzuim in levering of afname van registergoederen, de Wet voorkeursrecht gemeenten, levering door of aan bijzondere rechtspersonen zoals scholen, ziekenhuizen, kerkgenootschappen en overheden.

Hoofdstuk 3 behandelt het vestigen van hypotheken, het doorhalen (royeren) van hypothecaire inschrijvingen en, in het verlengde van het vestigen van hypotheken, de executie oftewel de openbare executoriale verkoop door de hypotheekhouder. In dit verband worden ook de procedures van vrijwillige veiling en van verkoop bij inschrijving behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een verhandeling over pandrecht en de partnerverklaring bij hypothecaire financiering met onderzetting van spaarpolissen.

In de hoofdstukken 4 en 5 komen de beperkte rechten, burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en kettingbedingen aan bod. Deze hoofdstukken hebben een wat meer beschrijvend karakter. Ingegaan zal worden op de aspecten waarop de behandelaar bij het opmaken van akten moet letten.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.