1.1 Inleiding

Het registergoederenrecht is een breed aandachtsterrein voor de notaris. De meeste registergoedtransacties vinden doorgaans procesmatig plaats. Dat geldt voornamelijk voor de normale koop en levering van onroerende zaken, maar ook voor de vestiging van hypotheken en het veilen. Ook door algemene voorwaarden (voor bijvoorbeeld veilingen of bouwprojecten) staat de regie van het proces grotendeels vast.

Het Handboek Registergoederenrecht (hierna ook: het handboek) beoogt een leidraad te bieden voor de notariële registergoederenpraktijk. Allereerst wordt een aanzet gegeven voor een beschrijving van de processen die in de registergoederenpraktijk van de notaris voorkomen (koop, levering, vestiging beperkte rechten, verdeling, hypotheek, veiling, splitsing). Het boek concentreert zich rondom het onroerende zakenrecht. Andere registergoederen zoals teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen worden slechts sporadisch besproken, met name in het kader van het Kadaster. De nadruk ligt zoals gezegd op het beschrijven van processen in de notariële registergoederenpraktijk.

Naast de procesbeschrijving van de veel voorkomende registergoedtransacties, worden de daarbij voorkomende incidenten behandeld. Men denke daarbij aan beslag op het registergoed of op de koopprijs, fouten in de omschrijving van de onroerende zaak, Wet voorkeursrecht gemeenten e.d. Maar ook aan buitenissige aspecten van de registergoederenpraktijk zoals overdracht door of aan overheden, scholen of ziekenhuizen. Zelfs het recht van de Dertiende Penning en het Groningse beklemrecht worden behandeld.

Voorts is in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht geschonken aan de fiscale aspecten van de registergoederenpraktijk, in het bijzonder het samenspel tussen overdrachts- en omzetbelasting.

Het geheel wordt afgesloten met een hoofdstuk gewijd aan rechtspraak.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.