7.4 Recherche in de openbare registers

7.4.1 Kadaster-on-line

Verwijzingen in de Basisregistratie Kadaster naar inschrijvingen in de openbare registers zijn online raadpleegbaar met het Kadaster-on-line (KOL). Verwijzingen naar deelnummers van 50.000 of hoger dateren van 12 juni 2006 of later toen een landelijk openbaar register is ingevoerd. Inschrijvingen met een lager deelnummer betreffen altijd een inschrijving in een bepaalde vestiging. In dergelijke gevallen dient bij recherche aan het deel en nummer altijd de betreffende kantoornaam te worden toegevoegd. Van inschrijvingen in de openbare registers zelf kan op elektronische wijze een elektronisch afschrift worden opgevraagd. De aanvraag dient het deel en nummer van de betreffende inschrijving te bevatten. Als het een inschrijving van ná 1 april 1950 betreft, wordt de aanvraag op geautomatiseerde wijze afgehandeld, hetgeen impliceert dat ook buiten kantooruren een elektronisch afschrift wordt teruggezonden. Inschrijvingen van vóór 1 april 1950 worden op verzoek vanaf de microfilm gescand. Omdat het scannen mensenwerk is, worden laatstbedoelde aanvragen alleen maar tijdens kantooruren beantwoord. Om de klant te helpen bij de beantwoording van de vraag van welke inschrijvingen in de openbare registers inzage moet worden genomen, is in de Basisregistratie Kadaster aanvullende informatie opgenomen. Aan delen en nummers van aankomsttitels wordt de tekst ‘ontleend aan’ toegevoegd. Aan inschrijvingen, die geen aankomsttitel zijn, wordt ‘brondocument mogelijk van belang’ toegevoegd. De registraties van schepen en luchtvaartuigen kennen geen specifieke toevoeging aan aankomsttitels.

Incidenteel zal geen deel en nummer van inschrijving, maar een verwijzing naar de oude handmatige registratie worden aangetroffen. Dit wordt aan raadplegers van kadastrale informatie kenbaar gemaakt met de cijfers 84 (dit is de aanduiding voor het leggerartikel) gevolgd door een afkorting van de kadastrale gemeentenaam en een nummer (het nummer van het leggerartikel uit de handmatige registratie).
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.