2.6 Verdeling


2.6.1 Inleiding; het verzorgen van de verdeling

Een gemeenschap kan op uiteenlopende wijze zijn ontstaan. Goederen kunnen door meerdere personen zijn verkregen door rechtsopvolging onder algemene titel (bijvoorbeeld erfopvolging of boedelmenging). Mogelijk is echter ook dat goederen door meerdere personen zijn verkregen door overdracht, dat wil zeggen door levering op grond van een titel.

De vraag in dit onderdeel is wat er zoal nodig is om tot verdeling van een onroerende zaak te geraken als die onroerende zaak deel uitmaakt van een gemeenschap. De verdeling van de onroerende zaak kan dan ook meestal niet los gezien worden van de verdeling van de overige tot de gemeenschap behorende goederen.

Uitgangspunt is de akte van verdeling (MODEL 2.6.1A). Voor de algemene aspecten inzake transacties in registergoederen wordt verwezen naar de onderdelen 2.1 en 2.2.

De volgende onderdelen kunnen in de akte van verdeling worden onderscheiden:
– de comparitie; zie onderdeel 2.6.2;
– de vermelding van de titel van verkrijging, zie onderdeel 2.6.3;
– de eventuele inventarisatie van de gemeenschap, zie onderdeel 2.6.4;
– de eventuele rekening en verantwoording over het gevoerde beheer, zie onderdeel 2.6.5;
– de eventuele boedelbeschrijving, zie onderdeel 2.6.6;
– de waardering, zie onderdeel 2.6.7;
– de verdelingsafspraken, zie onderdeel 2.6.8;
– de uitvoering van de verdeling, zie onderdeel 2.6.9;
– slotbepalingen, zie onderdeel 2.6.10.

Al deze onderdelen van de akte van verdeling worden in het hierna volgende afzonderlijk belicht en van praktisch commentaar voorzien.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.