2.4 Bouwproject

De behandeling van een bouwproject zal uiteindelijk resulteren in leveringen van de afzonderlijke bouwkavels/woningen aan de verschillende verkrijgers. In dat opzicht is een groot deel van hetgeen is beschreven in onderdeel 2.3 onverkort van kracht. Toch is er een groot aantal verschillen tussen de behandeling van een gewone levering van een bestaande woning en de behandeling van een bouwproject.

Bij de verkoop in een bouwproject wordt veelal gebruik gemaakt van een model-koop-/aannemingsovereenkomst opgesteld door een waarborgverstrekkende instantie, hierna: de waarborgakte. In navolging van deze modelakte zal in dit onderdeel de verkoper in een koop-/aannemingsovereenkomst worden aangeduid als: de ondernemer, en de koper als: de verkrijger.

2.4.1 Het eerste contact

Een groot verschil is al de wijze waarop het eerste contact wordt gelegd. Zal dit contact bij een gewone levering worden gelegd door het aanreiken van een koopovereenkomst, in het geval van een bouwproject zal de ondernemer contact met de notaris opnemen.

Dit contact zal telefonisch dan wel schriftelijk worden gelegd al naar gelang de notaris reeds vaker werkzaamheden voor de desbetreffende ondernemer heeft verricht. Doorgaans zal de ondernemer een opgave wensen van de kosten die verbonden zijn aan de notariële werkzaamheden voor het project.

De vraag om een offerte zal niet altijd uitsluitend worden gesteld teneinde notaristarieven met elkaar te vergelijken of om het kantoor met de beste prijs-kwaliteit verhouding te kunnen kiezen. In veel gevallen zal een offerte in een vroeg stadium van het project worden opgevraagd ten behoeve van een interne calculatie.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.