2.2 Het opstellen van een koopovereenkomst

In dit onderdeel worden de meest voorkomende problemen behandeld die de behandelaar tegenkomt bij het opstellen van de koopovereenkomst. Deze problemen betreffen met name beperkingen in de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid van partijen bij de koopovereenkomst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de beperkingen of verplichtingen die verbonden kunnen zijn aan het object van de koopovereenkomst.

Indien de behandelaar de koopovereenkomst zelf opstelt, dient dit onderdeel te worden gebruikt in samenhang met het hierna volgende onderdeel 3. De onderwerpen die in de modelkoopovereenkomst worden geregeld, dienen zo veel als mogelijk reeds vooraf door de behandelaar te zijn besproken met verkoper en koper. Indien de behandelaar de koopovereenkomst zelf opstelt, strekt de notariële zorgplicht zich ook uit over de verstrekking van duidelijke en correcte informatie, een correcte, duidelijke en niet mis te vatten formulering van door partijen gemaakte afspraken, het waken voor ongelijkheid in juridische deskundigheid en feitelijk overwicht, en de wilscontrole. Over de notariële zorgplicht: G.J.C. Lekkerkerker, JBN 1993/21 en JBN 1996/25 (inzake Dicky Trading I en II) en V.J.N. van Oijen, WPNR 6621 (2005) met diverse verwijzingen naar andere auteurs.

2.2.1 Het eerste contact

Het eerste contact voor het opmaken of uitvoeren van een koopovereenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen:

1. (Telefonisch) contact met de koper. Het is veelal zo dat er ‘kosten koper’ wordt verkocht. Dit betekent dat de kosten die verband houden met de levering, denk daarbij aan de notariële kosten, de kosten van het Kadaster en de belastingen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.