3.6 Verkoop bij inschrijving

3.6.1 Eenvoudige verkoop bij inschrijving

3.6.1.1 Algemeen

De verkoop bij openbare inschrijving – die net als de vrijwillige veiling niet in de wet is geregeld – vindt altijd plaats op vrijwillige basis.

De eigenaar geeft vrijwillig opdracht aan de notaris om een onroerende zaak bij inschrijving te verkopen. De kern van deze wijze van verkoop is neergelegd in art. 1 van de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van registergoederen 1996 (AVIN), zoals vastgesteld bij akte op 1 april 1997 verleden voor mr. E. Postmus, notaris te Hoorn (MODEL 3.6.1.1A). Uit dit artikel blijkt dat onder verkoop bij inschrijving moet worden verstaan: ‘de verkoop van registergoed in het openbaar – anders dan bij veiling – ten overstaan van een notaris, waarbij het bod uitsluitend schriftelijk, door middel van inschrijvingsbiljetten, wordt uitgebracht.’ 

Het verschil tussen de normale onderhandse koopovereenkomst en de overeenkomst van koop welke na inschrijving tot stand komt is slechts gelegen in de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. Dit betekent dat ten aanzien van de verkoop bij inschrijving de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 van toepassing zijn. Dit is slechts anders als de methodiek (die hierna wordt beschreven) zich daartegen verzet.

De vertegenwoordiging van een rechtspersoon, van belang als verkoper of koper een rechtspersoon is, wordt beschreven in de onderdelen 2.7.15 tot en met 2.7.19.

Indien op de onroerende zaak dan wel de kooppenningen een beslag ligt dan wel komt te liggen tijdens de inschrijvingsprocedure geldt hetgeen wordt beschreven in de onderdelen 2.7.3,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.