9.1 Inkomstenbelasting

In de notariële praktijk hebben registergoederen steeds een belangrijke rol gespeeld. De fiscale aspecten hebben daarbij nooit ontbroken. De cliënt en de Belastingdienst(!) verwachten van de betrokken notaris dat de belastingen betreffende de onroerende zaken goed zijn geregeld. De fiscale regelingen inzake registergoederen zijn voor de notariële praktijk dan ook belangrijk. Met name de rol van de notaris bij de heffing van overdrachtsbelasting is markant vanwege diens hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het voor u liggende werk is geen fiscaal handboek, maar een handleiding voor de fiscale regelingen betreffende registergoederen die voor de notariële praktijk van belang kunnen zijn.

Dit fiscale hoofdstuk is onderverdeeld naar de verschillende relevante belastingen: de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting, de Successiewet en de Natuurschoonwet.

Het lijdt geen twijfel dat er ook fiscale aspecten ter zake van de notariële praktijk van registergoederen bestaan die niet zijn beschreven. De lezer wordt uitgenodigd in een voorkomend geval het desbetreffende onderdeel aan de gezamenlijke auteurs voor te leggen.

Aan de tekst van dit fiscale hoofdstuk is gewerkt door mr. A.J.M. Arends, mr. W.A.P. Nieuwenhuizen, mr. F.A.M. Schoenmaker, mr. J.C. van Straaten, mr. A.C.M. de Vries en mr. L.E. Welkers.

Jurisprudentie en wetgeving zijn verwerkt tot 1 augustus 2017.

Bij de behandeling van onroerend goed in de inkomstenbelasting worden de volgende onderdelen onderscheiden:
1. vermogensetikettering;
2. resultaat uit overige werkzaamheden;
3. diverse onderwerpen in de winstsfeer;
4. de eigen woning.

9.1.1 Vermogensetikettering

Een natuurlijk persoon die een onderneming drijft,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.