9.6 Checklist statutenwijziging

– getekende opdrachtbevestiging in dossier;
– dossier aanmaken, laatste statuten van de rechtspersoon opvragen, uittreksel handelsregister (aandeelhoudersregister bij de NV/BV), personalia en legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de rechtspersoon opvragen en controleren;
– besluit van de algemene vergadering van leden of van aandeelhouders (bij de verenging of coöperatie, en vervolgens deze goedkeuring vragen; NV/BV);
– bestuursbesluit (bij de stichting);
– nagaan of goedkeuring van derden noodzakelijk is (zoals bijvoorbeeld commissarissen) en vervolgens goedkeuring vragen;
– ontwerpakte opstellen;
– verklaring van geen bezwaar aanvragen (bij de NV/BV);
– nagaan of er nog bijzondere procedures dienen te worden gevolgd (denk dan bijvoorbeeld de speciale voorschriften bij kapitaalvermindering);
– bijwerken en toesturen van het aandeelhoudersregister bij de NV/BV);
– opgave handelsregister, afschrift akte, doorlopende tekst en formulier 15;
– versturen afschriften, nieuw uittreksel handelsregister en nota.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.