9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt behandeld de wijziging van de statuten van de meest voorkomende rechtspersonen, te weten: de kapitaalvennootschappen (NV en BV) alsmede de vereniging inclusief de coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij en de stichting.

De redenen om tot een statutenwijziging van de rechtspersonen over te gaan, zijn te talrijk om allemaal inhoudelijk te bespreken.

Naast de bijzondere vormen van statutenwijzigingen (onderdeel 9.4) zal in dit hoofdstuk daarom vooral worden gekeken naar de procedure rondom de statutenwijziging.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.