4.4 Naam en zetel van de vereniging; verenigingsjaar

4.4.1 De naam van de vereniging

De naam van de vereniging moet worden opgenomen in de statuten (art. 2:27 lid 4 onder a).

De wet stelt geen nadere eisen aan de naam van de vereniging. Het spreekt voor zich dat de naam die wordt gekozen geen misverstanden mag oproepen over de aard van de rechtspersoon. Ook mag de vereniging geen naam hebben die een andere vereniging voert. Het woord vereniging hoeft niet in de naam te worden opgenomen. Bij de andere rechtspersonen is de vermelding van de aanduiding van de aard van de rechtspersoon wel verplicht.

4.4.2 Handelsnaam (indien vereniging onderneming drijft)

Zie hiervoor onderdeel 1.6.12.

4.4.3 De zetel van de vereniging

4.4.3.1 Statutaire zetel

In de statuten moet de gemeente in Nederland worden vermeld waar de vereniging haar zetel heeft (art. 2:27 lid 4 onder a). Niet kan worden volstaan met het opnemen van de plaats waar de gemeente haar zetel heeft, indien deze niet samenvalt met de gemeente.

Zo is verboden: De vereniging heeft haar zetel in Hummelo. Wel goed is: De vereniging heeft haar zetel in Hummelo, gemeente Bronckhorst.

De oprichters zijn vrij in de keuze van de zetel. Meestal wordt de keuze voor de zetel bepaald door de plaats waar de vereniging het centrum van haar activiteiten heeft, maar noodzakelijk is dat niet. Een vereniging kan het centrum van haar activiteiten hebben in een andere plaats in Nederland of in het buitenland.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.