4.13 Onderlinge waarborgmaatschappij

4.13.1 Inleiding

In dit onderdeel wordt de basisvorm van de onderlinge waarborgmaatschappij (verder telkens verkort aangeduid als: de onderlinge) besproken. Voor de onderlinge is niet alleen boek 2 BW van belang, maar ook de Wet op het financieel toezicht. In deze wet is de regelgeving van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 die per 1 januari 2007 is vervallen geïncorporeerd.

Op de site van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl/toezicht) zijn de teksten van zowel de Wet op het financieel toezicht als de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en van de lagere regelgeving te vinden. Bij de Wet toezicht levensverzekeringsbedrijf is artikelsgewijs een zeer gebruikersvriendelijke transponering naar de (nieuwe) artikelen in de Wet op het financieel toezicht opgenomen.

Veel onderlinge waarborgmaatschappijen hebben een website waarop veelal ook de statuten en huishoudelijke reglementen zijn gepubliceerd. Wie zoekt naar voorbeelden van statuten kan daar zijn licht opsteken. Voor de akte van oprichting wordt hierna telkens verwezen naar het standaardmodel van de akte van oprichting van de onderlinge (MODEL 4.13.1A).

De structuurregeling voor grote onderlingen valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Verwezen wordt naar de behandeling van de structuurregeling voor kapitaalvennootschappen. Dit geldt ook voor onderlingen met een waarborgkapitaal dat in aandelen is verdeeld (art. 2:62 onder c).

4.13.2 Algemeen

4.13.2.1 Keuze voor de onderlinge

Is het de bedoeling dat een rechtspersoon met leden wordt opgericht die ten behoeve van deze leden het verzekeringsbedrijf uitoefent dan komt daarvoor uitsluitend de onderlinge in aanmerking.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.