5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de stichting als rechtspersoon zonder leden of een algemene vergadering behandeld. De stichting speelt een zeer belangrijke rol in het maatschappelijk leven en komt op elk denkbaar terrein voor. De stichting kent vele verschijningsvormen, maar onderscheidt zich van de andere rechtspersonen in het bijzonder door het ontbreken van een algemene vergadering. De stichting kent immer geen leden (art. 2:285 lid 1).
Aanvankelijk werd de stichting vooral gebruikt voor het realiseren van een kerkelijk, charitatief, wetenschappelijk of cultureel doel. Vooral de zogeheten liefdadigheidsstichtingen zijn bekend. Thans wordt de stichting ook veelvuldig gebruikt als organisatievorm voor diverse maatschappelijke activiteiten zoals sport, cultuur of recreatie. Dit zijn stichtingen in de non-profit sector. Er zijn ook veel stichtingen die een onderneming drijven (de profit sector). Voor de stichting die een of meer ondernemingen in stand houdt die in het handelsregister moeten worden ingeschreven, en die een bepaalde netto-omzet (thans tenminste 4,4 miljoen) heeft, gelden de regels met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag als omschreven in art. 2:360 lid 3 (zie nader 7.4 en 16 hierna en Asser/Rensen, 2-III, 2017, 308 e.v… Ook voor het onderbrengen van familievermogen wordt de stichting gebruikt (de familiestichting).
De stichting kent niet zoals de NV en de BV een verplichte kapitaalstorting en is een geschikte organisatievorm, omdat door het ontbreken van leden of een algemene vergadering de slagvaardigheid van de bestuurders wordt bevorderd. Zorginstellingen en ziekenhuizen zijn niet zelden in de vorm van een stichting gegoten.
De stichting wordt ook gebruikt om zeggenschap en economische gerechtigheid te scheiden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.