3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de oprichting van een personenvennootschap besproken.
Voor de recherche van de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.