2.3 BV in oprichting

De BV ontstaat op het moment dat de notariële akte van oprichting is verleden, art. 2:175. Toch kunnen voor dit tijdstip al handelingen namens de op te richten BV worden verricht, art. 2:203. In het spraakgebruik horen we vaak dat er dan wordt gehandeld namens de BV in oprichting.
Een precies moment waarop deze periode voorafgaand aan de oprichting aanvangt, kunnen we niet aangeven. De status van BV in oprichting zal ontstaan op het moment dat voor het eerst namens de op te richten BV handelingen worden verricht (zoals bijvoorbeeld het openen van een bankrekening ten name van de BV in oprichting). Een uittreksel uit het handelsregister is daarvoor nodig (zie onderdeel 2.3.3).

2.3.1 Verklaring van geen bezwaar

Naast de notariële akte was ook vereist de aanwezigheid van een ministeriële verklaring van geen bezwaar, art. 2:175 lid 2. Zonder deze verklaring ontstond er geen BV. In plaats van de verklaring van geen bezwaar is er een systeem van permanent toezicht op BV’s ingevoerd.

2.3.2 Inschrijving van een BV in oprichting in het handelsregister

De besloten vennootschap in oprichting is niet een aparte, eigen rechtsvorm van een onderneming. Desalniettemin is het mogelijk een op te richten vennootschap in te schrijven in het handelsregister. De Kamer van Koophandel heeft naar aanleiding van het in art. 3 lid 1 Hregb bepaalde een formulier (nr. 7) ontwikkeld om een BV of NV in oprichting in te schrijven. Inschrijving van een op te richten vennootschap is in beginsel niet verplicht.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.