2.2 Hoe komt de zaak binnen

Vaak zien we bij notariskantoren de opdracht voor het oprichten van een nieuwe BV binnen komen via de adviseur van de oprichter (bijvoorbeeld de accountant of de belastingadviseur). Dikwijls is het in deze gevallen een natuurlijk persoon die de vennootschap opricht, bijvoorbeeld ter voortzetting van een eenmanszaak of (met meerdere natuurlijke personen) als voortzetting van een personenvennootschap.
Ook zien we vaak dat de BV wordt opgericht door een al bestaande BV en dat de nieuwe BV gaat behoren tot de groep of het concern van de oprichtende BV. In deze gevallen kan de opdracht naast door de al genoemde adviseurs, ook binnenkomen via de oprichtende vennootschap zelf (lees: haar bestuur of bijvoorbeeld de bedrijfsjurist, controller).

2.2.1 Opdrachtbevestiging

Na binnenkomst van de opdracht wordt deze bevestigd aan de opdrachtgever en/of de vennootschap. Zoals geldt voor elke opdracht aan de notaris is het van belang dat duidelijk wordt vastgelegd wat de opdrachtgever van de notaris mag verwachten. Datzelfde geldt ook voor het in rekening te brengen honorarium (MODEL 2.2.1A).

De dienstverlening aan cliënten is gebaseerd op een privaatrechtelijk overeenkomst, namelijk die van opdracht zoals geregeld in de art. 7:400 en verder. De overeenkomst van opdracht is een wederkerige overeenkomst. Tegenover het recht op honorarium staat de plicht tot dienstverlening door de notaris. Beide elementen houden verband met elkaar: afhankelijk van de werkzaamheden waartoe de notaris zich verplicht, zal hij ook gehonoreerd worden.
Het verdient aanbeveling om de cliënt een ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging terug te laten sturen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.