2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de oprichting van een eenvoudige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met één aandeelhouder besproken.
Voor de recherche van betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.