22.2 Wft- en Wtt-systematiek

De Wft bestaat uit zeven delen met de volgende titels:

1. Algemeen deel
2. Markttoegang financiële ondernemingen
3. Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
3a. Deel bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiele ondernemingen
4. Gedragstoezicht Financiële ondernemingen
5. Gedragstoezicht financiële markten
6. Bijzondere maatregelen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel
7. Slotbepalingen

De Wft is uitgewerkt in lagere regelgeving. Ieder deel van de Wft wordt uitgewerkt in een of meer aparte besluiten. De voor de algemene ondernemingspraktijk meest relevante besluiten zullen wij hierna noemen. Deel 1 Wft wordt onder meer uitgewerkt in het Besluit Definitiebepalingen Wft, deel 2 in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, deel 3 in het Besluit prudentiële regels Wft, deel 4 in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ( Bgfo ) en deel 5 in een scala van besluiten. Voorts zijn er ministeriële besluiten, zoals de Vrijstellingsregeling Wft en zijn er nadere regelingen van de toezichthouders. Bovendien geven de toezichthouders uitleg van de regelgeving, die in standpunten, beleidsregels en interpretaties her en der min of meer vindbaar zijn. Sinds ongeveer 2007 verschijnen er steeds meer interpretaties en standpunten van Europese toezichthouders, onder meer de European Securities and Markets Authority (ESMA), die relevant zijn voor de uitleg van de toezichtregelgeving.

De Wft onderscheidt prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Volgens art. 1:24 Wft is prudentieel toezicht gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van de financiële markten. Gedragstoezicht is blijkens het opvolgende artikel gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.