10.8 Positie van leden

10.8.1 Opzeggingsmogelijkheid

Indien een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij van rechtsvorm wordt gewijzigd, komt de positie van de leden van de rechtspersoon aan de orde. Als de rechtsvormwijziging zich tussen deze rechtsvormen afspeelt, zullen de leden hun positie als lid behouden, maar bij rechtsvormwijziging in een kapitaalvennootschap of stichting verliest een lid zijn positie.

De wet geeft voor rechtsvormwijziging van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een bijzondere voorziening in art. 2:36 lid 4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot rechtsvormwijziging van een vereniging in een andere rechtsvorm. Via de schakelbepaling van art. 2:53 is dit artikel eveneens van toepassing bij rechtsvormwijziging van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen drie categorieën van rechtsvormwijziging, aangezien de positie van leden voor elk van die categorieën andere consequenties kan hebben. De eerste categorie wordt gevormd door rechtsvormwijziging in vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. De tweede categorie betreft rechtsvormwijziging in een kapitaalvennootschap. De derde en laatste categorie is rechtsvormwijziging in een stichting.

10.8.2 Vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

Bij rechtsvormwijziging tussen de verenigingsvarianten, dat wil zeggen tussen vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, zullen de leden in de regel lid blijven. Wel bestaat er een opzeggingsmogelijkheid van een maand.

Vanwege deze bevoegdheid is het van belang dat een besluit tot rechtsvormwijziging aan alle leden wordt meegedeeld. Vanaf dat moment begint de opzegtermijn van een maand te lopen voor de leden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.