10.6 Extern advies

10.6.1 Adviesrecht of adviesplicht

Rechtsvormwijziging kan ingrijpend zijn voor de rechtspersoon en andere bij de rechtspersoon betrokkenen. Niet alleen intern maar ook extern kan daarvoor soms een adviestraject nodig zijn. De belangrijkste adviestrajecten komen hierna aan de orde. Dit is in de eerste plaats het adviesrecht van de ondernemingsraad. Voor de zorgsector geldt dat er een adviesrecht kan zijn op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De derde categorie is een restcategorie. Op basis van specifieke wetgeving, wet in formele zin of op basis van gedelegeerde regelgeving, kan een adviesrecht of een adviesplicht voor een orgaan of derde bestaan met betrekking tot de beoogde rechtsvormwijziging. Dat betekent dat de behandelaar altijd nauwkeurig de branche van de van rechtsvorm te wijzigen rechtspersoon, zowel voor als na rechtsvormwijziging, moet bestuderen.

In sommige gevallen kunnen meerdere adviestrajecten, zoals hieronder omschreven, tegelijkertijd van toepassing zijn.

Bij rechtsvormwijziging van een ziekenhuis kan bijvoorbeeld zowel de Wet op de ondernemingsraden als de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van toepassing zijn.

10.6.2 Ondernemingsraad

Soms kan een besluit tot rechtsvormwijziging en statutenwijziging adviesplichtig zijn op grond van art. 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Afhankelijk van wat feitelijk het resultaat is van de beoogde rechtsvormwijziging, is advies van de ondernemingsraad vereist (MODEL 10.6.2A).

Art. 25 WOR stelt dat advies vereist is over (onder meer) een voorgenomen besluit tot:
– beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.