10.16 Afwerking

10.16.1 Handelsregister

Elke privaatrechtelijke rechtspersoon is ingeschreven bij het handelsregister en heeft een uniek inschrijfnummer. Dat inschrijfnummer wijzigt niet ter gelegenheid van rechtsvormwijziging. Zie voor een aantal algemene handelingen die de notaris bij elke rechtsvormwijziging moet verrichten met betrekking tot het handelsregister onderdeel 1.6.

10.16.1.1 Akte

Een bestuurder heeft de verplichting de rechtsvormwijziging binnen een week in te schrijven in het handelsregister. De behandelaar zal de rechtsvormwijziging in de regel aan het handelsregister opgeven en zorg dragen voor een correcte verwerking daarvan.

De behandelaar deponeert een afschrift van de notariële akte van rechtsvormwijziging bij het handelsregister.

Formulier 15, dat gehanteerd wordt bij statutenwijziging, dient te worden ingevuld en ondertekend. Voor rechtsvormwijziging is geen speciaal formulier ontwikkeld, omdat rechtsvormwijziging niet vaak voorkomt.

De behandelaar verzoekt ter gelegenheid van de registratie van de rechtsvormwijziging aan het handelsregister na verwerking te berichten dat de rechtsvormwijziging is geregistreerd.

Het is niet langer noodzakelijk een origineel uittreksel uit het handelsregister op te vragen nu een online-uittreksel eveneens rechtsgeldig is (indien en voor zover niet geprint).

De behandeltermijn bij het handelsregister bedraagt in beginsel een dagdeel.

Met het inwerkingtreden van de nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli 2008 is de rol van de Kamers van Koophandel aangepast. De Kamers van Koophandel kunnen inschrijving van rechtsvormwijziging weigeren op grond van het ontbreken van of onjuist verstrekken van een afschrift van de akte van rechtsvormwijziging, het ontbreken van of een onjuiste accountantsverklaring (art.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.