10.13 Toezicht van overheidswege

Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt toezicht op rechtspersonen. Het preventieve toezicht is afgeschaft en vervangen door doorlopend toezicht op statutair bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen.

Op 1 juli 2011 is de Wet controle op rechtspersonen in werking getreden. Met deze wet is de verklaring van geen bezwaar bij oprichting, statutenwijziging of rechtsvormwijziging van een kapitaalvennootschap vervallen.

Via een informatiesysteem worden wijzigingen bij rechtspersonen, bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder of gewijzigd adres via een automatische analyse bestudeerd. Daarnaast kan op verzoek een data-analyse plaatsvinden.

Dit systeem dient ertoe een bijdrage te leveren aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. In de eerste anderhalf jaar van werking van dit systeem is een stijgende lijn in het aantal risicomeldingen en in het aantal onderzoeken dat tot een risicomelding kunnen leiden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.