10.12 Rol van accountant

De accountant kan een rol spelen bij rechtsvormwijziging. Bij rechtsvormwijziging is die rol bescheiden van omvang aangezien rechtsvormwijziging geen vermogensverschuiving teweegbrengt. De rol van de accountant is daar dan ook beperkt tot die gevallen waarin rechtsvormwijziging in een naamloze vennootschap plaatsvindt.

Om een minimumkapitaal te waarborgen, moet de accountant over de waarde van het vermogen een verklaring afleggen waaruit blijkt dat het eigen vermogen ten minste overeenkomt met het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal. Deze controle komt overeen met die bij een oprichting van een naamloze vennootschap.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.