10.11 Positie van derden

De wet geeft geen expliciete andere derdenbeschermende wetsbepalingen voor rechtsvormwijziging. Dat is ook niet nodig aangezien de positie van de schuldeiser niet verandert door de rechtsvormwijziging. De rechtspersoon blijft immers dezelfde.

Indien voor rechtsvormwijziging rechterlijke machtiging vereist is, kan de rechter in algemene zin rekening houden met de positie van crediteuren. Voor een rechter zal de positie van een individuele schuldeiser echter veelal onbekend zijn.

Wel is het zo dat voor een schuldeiser onder omstandigheden de mogelijkheid bestaat beroep in te stellen tegen een goedkeurende rechterlijke beschikking. Echter maken zowel de beperkte mogelijkheid tot het instellen (namelijk beperkt tot belanghebbenden) als de beperkte mogelijkheid tot het slagen van een dergelijke vordering dat deze meer een bescherming in theorie is.

Eventuele aandeelhoudersovereenkomsten dienen te worden bestudeerd op bepalingen die rechtsvormwijziging van een aandeelhouder betreffen.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.