10.1 Inleiding

Omzetting is een rechtsfiguur die is geregeld in art. 2:18 met uitwerking in art. 2:71/72 en 181/182/183. Het is te beschouwen als een bijzondere vorm van statutenwijziging. Omzetting betekent het wijzigen van rechtsvorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon. De term rechtsvormwijziging geeft dan ook duidelijker aan wat feitelijk gebeurt. Het begrip omzetting als bedoeld in art. 2:18, 71, 72, 181, 182 en 183 wordt hierna dan ook aangeduid met de term rechtsvormwijziging. Elke rechtsvormwijziging gaat gepaard met statutenwijziging. De akte van rechtsvormwijziging en statutenwijziging als bedoeld in Boek 2 BW wordt hierna aangeduid als de akte van rechtsvormwijziging.

In dit hoofdstuk komen alle aspecten van rechtsvormwijziging van de in Boek 2 BW opgenomen privaatrechtelijke rechtspersonen aan de orde waarbij behandeling plaatsvindt aan de hand van de afzonderlijke te nemen stappen, van voorbereiding via uitvoering tot afwerking. Enkele specifieke vormen van rechtsvormwijziging komen aan bod waarbij aandacht besteed wordt aan de specifiek aan die variant van rechtsvormwijziging verbonden problematiek.

Rechtsvormwijziging nodigt uit tot prachtige retoriek. Enkele omschrijvingen van de rechtsfiguur rechtsvormwijziging zijn:
– de rechtspersoon zit in een verkeerd hokje;
– de rechtspersoon zit in een verkeerde categorie;
– de rechtspersoon heeft de verkeerde jas aan;
– de rechtspersoon heeft zich in het verkeerde kleed gehuld.

Lid 8 van art. 2:18 vermeldt dat rechtsvormwijziging het bestaan van de rechtspersoon niet beëindigt. Rechtsvormwijziging heeft een ander rechtsgevolg dan ontbinding. Bij ontbinding wordt het bestaan van de rechtspersoon, eventueel na een vereffeningsperiode, beëindigd (art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.