18.7 Conclusie

De rechten van werknemers zijn bij een bedrijfsovername het beste gewaarborgd bij het bestaan van een ondernemingsraad in de zin van de WOR. Enkel bij het bestaan van een dergelijk medezeggenschapsorgaan is het duidelijk dat er advies- en instemmingsrechten bestaan alsook wat de sancties zijn bij overtreding van de regels zoals neergelegd in de WOR.

Bij de overige medezeggenschapsorganen is de zeggenschap sterk afgezwakt in vergelijking met de rechten van de ondernemingsraad. Voorts bestaan er vaak geen beroepsrechten van het medezeggenschaporgaan in geval van niet-naleving van de regels en zullen de belanghebbenden naleving van de wet dienen te vorderen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.