18.4 Europese vennootschap (SE) en Europese cošperatieve vennootschap (SCE)

Met ingang van 1 april 2005 is de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen in werking getreden (voorheen geheten: Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap). Deze wet is de uitvoering van Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 ter aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van werknemers.

Het doel van de Richtlijn en de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen is ervoor te zorgen dat de oprichting van een Europese vennootschap niet leidt tot de intrekking of inperking van bestaande praktijken aangaande de rol van de werknemers in de vennootschappen die aan de oprichting van een Europese vennootschap deelnemen.
Evenals de WEOR, probeert de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen te bewerkstelligen dat de werknemers door middel van informatie en raadpleging invloed kunnen uitoefenen op besluiten in hun onderneming. Echter in tegenstelling tot de WEOR, biedt de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen de werknemers ook de gelegenheid door middel van medezeggenschap invloed uit te oefenen.

18.4.1 Begrippen in de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen

De Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen kent een groot aantal definities. De belangrijkste zijn SE, rol van de werknemers, informatie, raadpleging, medezeggenschap, moederonderneming en werknemer.

SE wordt omschreven als: ‘Een Europese naamloze vennootschap, opgericht overeenkomstig de verordening.’
En met verordening wordt dan bedoeld: ‘De verordening 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PbEG L 294).’

Ook rol van de werknemers is gedefinieerd en wel als ‘elke procedure,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.