18.3 Europese Ondernemingsraad

De Wet op de Europese ondernemingsraden (hierna WEOR) is met ingang van 5 februari 1997 geïmplementeerd ter uitvoering van de Richtlijn 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994. Deze Richtlijn heeft betrekking op de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers. Het doel van de Richtlijn en de WEOR is ‘het verbeteren van de informatie en raadpleging van de werknemers in communautaire ondernemingen en concerns’.
De WEOR is van toepassing op communautaire ondernemingen en communautaire groepen. De hoofdbesturen van deze communautaire ondernemingen en groepen dienen te onderhandelen met de bijzondere onderhandelingsgroep over een overeenkomst tot instelling van een Europese ondernemingsraad of over een informatie- of raadplegingsprocedure.

18.3.1 Begrippen in de WEOR

Een communautaire onderneming wordt in de WEOR gedefinieerd als: ‘Een onderneming, die sinds twee jaar in ten minste twee betrokken staten elk gemiddeld ten minste 150 werknemers en in de betrokken staten samen gemiddeld ten minste 1000 werknemers heeft, tenzij zij behoort tot een communautaire groep.’

Onder een communautaire groep wordt verstaan: ‘Het geheel van ondernemingen bestaande uit een moederonderneming (als bedoeld in art. 2) en de onderneming of ondernemingen waarover zij de zeggenschap uitoefent en waarvan:
1. tenminste twee ondernemingen in verschillende betrokken staten zijn gevestigd en
2. sinds twee jaar ten minste een onderneming gemiddeld ten minste 150 werknemers in een betrokken staat en een andere onderneming gemiddeld ten minste 150 werknemers in een andere betrokken staat heeft en
3.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.