18.1 Inleiding

De eerste medezeggenschapswetgeving dateert uit 1950. Destijds zag de eerste Wet op de Ondernemingsraden het licht. Inmiddels is de Wet op de Ondernemingsraden (hierna WOR) een aantal malen drastisch gewijzigd en dateert de laatste grote wijziging uit 1998. Medezeggenschap zoals bepaald in de Wet op de Ondernemingsraden omvat niet alleen informatierechten, maar kan ook strekken tot adviesrechten en instemmingsrechten van de ondernemingsraad. Met name deze advies- en instemmingsrechten bepalen de zeggenschap van de ondernemingsraad ten aanzien van het (al dan niet) totstandkomen van (voorgenomen) besluiten in de onderneming, waardoor de in die onderneming werkzame werknemers (zouden kunnen) worden getroffen. De WOR is zowel van toepassing op medezeggenschap bij private ondernemingen als bij overheidsinstanties.

Ook op Europees niveau wensten de lidstaten medezeggenschap voor werknemers in communautaire ondernemingen, communautaire groepen of de Europese vennootschap, maar dan meer in de vorm van informatie en raadpleging. Daartoe dient de Richtlijn 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 die heeft geleid tot de Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR), en de Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 die heeft geleid tot de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen (voorheen geheten: Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.