23.2 Tuchtrechtspraak

Jaar 1986

23.2.1 Geheimhouding, ne bis in idem, onroerende zaken (handel in -)

Instantie en vindplaats

Hof Amsterdam 27 november 1986, WPNR 5927 (1989), 5928 (1989)

Inhoud

Een notaris was directeur/enig aandeelhouder van een BV, die in strijd met haar statuten de economische eigendom kocht van een onroerende zaak en dit ca 11/2 jaar later weer terug verkocht. Dit is handel in onroerende zaken.

Jaar 1990

23.2.2 Stichting

Instantie en vindplaats

KvT Amsterdam 20 februari 1990, PW 20130.

Inhoud

De notaris werkte doelbewust mee aan het oprichten van stichtingen ter voortzetting van bestaande in financiële nood verkerende eenmansbedrijven. Door aldus mee te werken aan de oprichting van commerciële stichtingen is de notaris onzorgvuldig en te weinig terughoudend geweest en heeft hij te weinig acht geslagen op de bedoeling van de stichtingen, gelet op de richtlijnen van de KNB.

Jaar 1992

23.2.3 Meerdere functies notaris, onpartijdigheid

Instantie en vindplaats

Hof Amsterdam 30 januari 1992, WPNR 6222 (1996)

Inhoud

De notaris heeft een akte verleden waarbij X aan een Stichting Administratiekantoor aandelen overdroeg, terwijl de notaris tevens bestuurslid van die stichting was. Daardoor heeft de notaris de schijn gewekt dat aan de onpartijdigheid die van een notaris wordt vereist, getwijfeld kan worden.

23.2.4 Statutaire goedkeuring

Instantie en vindplaats

Hof Amsterdam 25 juni 1992, WPNR 6084 (1993)

Inhoud

De notaris heeft de taak om na te gaan of is voldaan aan de vereisten voor een rechtsgeldige overdracht van een onroerende zaak door een BV.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.