12.16 Ondertekening bestuursverklaring ongewijzigde omstandigheden

Na afloop van de verzettermijn, geeft het bestuur een verklaring af (MODEL 12.16A) waarin bevestigd wordt dat er zich geen gewijzigde omstandigheden na deponering van het splitsingsvoorstel zich hebben voorgedaan (art. 2:334i). Indien zich een wijziging voordoet, dat van invloed is op de feiten zoals die blijken uit het splitsingsvoorstel, wordt een nieuw splitsingsvoorstel gedeponeerd en begint de procedure opnieuw.

Uiteraard is het soort wijziging hierbij van belang. Indien een bestuurder overlijdt, is opnieuw deponeren niet vereist. Wel dient dit aan de algemene vergadering en de andere partijen bij de splitsing gemeld te worden.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.