11.19 Afwerking

11.19.1 Deponering handelsregister

De verkrijgende rechtspersoon doet binnen acht dagen na het verlijden van de akte (en daarmee het van kracht worden van de fusie) inschrijving in het handelsregister (art. 2:318 lid 3). Een afschrift van de fusieakte (met een voetverklaring) wordt neergelegd. De inschrijving respectievelijk nederlegging geschiedt bij de kamer van zowel de verkrijgende als de verdwijnende rechtspersoon. Door de inschrijving van de fusie in het dossier van een verdwijnende rechtspersoon kan dat dossier worden gesloten. Zie voor een aantal algemene handelingen die de notaris bij elke juridische fusie moet verrichten met betrekking tot het handelsregister onderdeel 1.6.

11.19.1.1 Fusieakte

Een onderdeel van de procedure van de fusie is de vastlegging van de fusie in de notariële akte (art. 2:318). Partijen bij deze akte zijn de fuserende rechtspersonen (die weer worden vertegenwoordigd volgens de voor rechtspersonen geldende regels van vertegenwoordiging). De fusie geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met ingang van de dag waarop de akte is verleden. Het verlijden van de akte is een constitutief vereiste om de fusie tot stand te brengen.

De fusieakte kan de oprichting van een nieuwe rechtspersoon inhouden. Deze oprichting wijkt af van een gewone oprichting. De oprichtende rechtspersonen worden geen leden (of aandeelhouders) van de nieuwe rechtspersoon. Leden (of aandeelhouders) van de verdwijnende rechtspersoon worden de leden (of aandeelhouders) van de verkrijgende rechtspersonen (art. 2:311 lid 2).

11.19.1.2 Voetverklaring fusieakte

Een fusie heeft ingrijpende gevolgen; zo zijn de rechtspersonen samengevoegd,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.