11.16 Ondertekening bestuursverklaring ongewijzigde omstandigheden

Na afloop van de verzettermijn, geeft het bestuur een verklaring af (MODEL 11.16A) waarin bevestigd wordt dat er zich geen gewijzigde omstandigheden na deponering van het fusievoorstel zich hebben voorgedaan (art. 2:315). Indien zich een wijziging voordoet, dat van invloed is op de feiten zoals die blijken uit het fusievoorstel, wordt een nieuw fusievoorstel gedeponeerd en begint de procedure opnieuw.

Uiteraard is het soort wijziging hierbij van belang. Indien een bestuurder overlijdt, is opnieuw deponeren niet vereist. Wel dient dit aan de algemene vergadering gemeld te worden.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.