11.14 Na afloop wachttermijn; akte van non-verzet

De wachttermijn bedraagt een maand en vangt de dag na publicatie aan.

Verzet tegen de voorgenomen fusie kan gedurende die periode worden ingesteld. Competent is de rechtbank van de statutaire vestiging of hoofdactiviteiten van de betrokken rechtspersoon. Er kunnen dus meerdere competente rechtbanken zijn.

Een maand is een kalendermaand en geen vier weken. Voor zover de verzettermijn afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt deze verzettermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Met name bij fusies aan het einde van het jaar dient met deze verlengingsmogelijkheid vooraf rekening gehouden te worden evenals met het feit dat het handelsregister in de dagen voorafgaand aan algemeen erkende feestdagen, met name rond de kerst en oud en nieuw, nog weleens afwijkende openingstijden hanteren.

Van het handelsregister wordt een bevestiging gevraagd van het feit dat de documentatie onafgebroken ter inzage heeft gelegen vanaf de datum van publicatie (MODEL 11.14A).

Vaak zal het handelsregister bevestigen dat de documentatie sinds een eerder moment (dan publicatie) ter inzage heeft gelegen. Uiteraard is een dergelijke bevestiging akkoord.

Tegelijkertijd met het verzoek aan het handelsregister wordt een bevestiging gevraagd van de rechtspersoon van het feit dat de documentatie onafgebroken ter inzage heeft gelegen vanaf de datum van publicatie (MODEL 11.14B).

Zekerheid dient verkregen te worden van het feit dat geen verzet is aangetekend tegen de voorgenomen fusie. Een dergelijke akte van non-verzet vraagt de behandelaar aan bij de rechtbank van de statutaire zetel van de rechtspersoon en van die waar de hoofdactiviteiten van de rechtspersoon plaatsvinden (MODEL 11.14C).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.