1.1 Algemene inleiding

De ondernemingsrechtelijke notariële praktijk verschilt in niet onaanzienlijke mate van de overige notariële praktijk. Die praktijk kenmerkt zich door zakelijk georiënteerde cliënten die rechtshandelingen met een zakelijk karakter verrichten. Veelal is sprake van gelijkwaardige cliënten die op voet van gelijkheid deelnemen aan het rechtsverkeer. Niet zelden worden zij begeleid door adviseurs, die de zorg voor de belangen van de cliënt behartigen. Vaak kleven aan zakelijke transacties mede om fiscale redenen termijnen en moet er in kort tijdsbestek gehandeld worden. 

Het ondernemingsrecht is bepaald niet eenvoudig. Sommigen noemen het zelfs een mandarijnenwetenschap. De notariële aspecten van het ondernemingsrecht zijn de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden. De regeldichtheid is groter geworden, terwijl de notaris met veel nieuwe, veelal internationale dimensies rekening moet houden. Elkaar snel opvolgende fiscale wetgeving maakt het er evenmin gemakkelijker op.

Dit alles maakt dat de noodzaak om snel, actuele en direct voor de notariële ondernemingsrechtelijke praktijk relevante informatie ter beschikking te hebben, groter is geworden. Met dit handboek is getracht in die behoefte te voorzien.

In dit eerste hoofdstuk wordt eerst een aantal algemene aspecten, relevant voor transacties in de ondernemingspraktijk, behandeld. Dat zijn handelingen die bij elke transactie terugkeren zoals identiteitscontrole, recherches en vragen rondom handelings- en beschikkingsbevoegdheid van natuurlijke personen en rechtspersonen. In de opvolgende hoofdstukken wordt naar deze onderdelen verwezen om nodeloze herhaling te voorkomen. Daarna komen de oprichtingen van de verschillende Boek 2 BW-rechtspersonen, alsmede de oprichting van personenvennootschappen aan bod. Daarna wordt ingegaan op verschillende rechtshandelingen met betrekking tot aandelen (uitgifte,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.