20.2 Richtlijnen op het terrein van het ondernemingsrecht

Verschillen in nationale vennootschapswetgeving kunnen de vestigingsvrijheid belemmeren. art. 50 VWEU schrijft daarom een harmonisatie van de nationale vennootschapswetgevingen voor. Deze harmonisatie moet bijdragen aan de realisatie van een daadwerkelijke vrijheid van vestiging voor vennootschappen.
Harmonisatie vindt plaats via richtlijnen. Sinds de eerste EEG-Richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht in 1968 verscheen, zijn er nog vele gevolgd.

Hierna worden de tot stand gekomen richtlijnen genoemd, het jaar van totstandkoming, het toepassingsgebied van de richtlijn en de onderwerpen die door de desbetreffende richtlijn zijn geharmoniseerd.
– Eerste EEG-Richtlijn, 1968, NV en BV: openbaarmaking gegevens, vertegenwoordiging, nietige vennootschap;
– Tweede EEG-Richtlijn, 1976, NV: kapitaalbescherming;
– Derde EEG-Richtlijn, 1978, NV: interne juridische fusie;
– Vierde EEG-Richtlijn, 1978, NV en BV: jaarrekeningenrecht;
– Zesde EEG-Richtlijn, 1982, NV: interne juridische splitsing;
– Zevende EEG-Richtlijn, 1983, NV en BV: geconsolideerde jaarrekening;
– Achtste EEG-Richtlijn, 1984, NV en BV: kwalificaties accountant;
– Tiende EG-richtlijn, 2005, NV en BV: grensoverschrijdende juridische fusie;
– Elfde EEG-Richtlijn, 1989, NV en BV: inschrijving bijkantoren;
– Twaalfde EEG-Richtlijn, 1989, BV: eenpersoons-BV;
– Dertiende EG-richtlijn, 2004, NV: openbaar bod;
– Richtlijn 2007/36/EG, 2007, beurs-NV: uitoefening aandeelhoudersrechten.

Van de eerste en de twaalfde EEG-Richtlijn zijn in 2009 gecodificeerde versies verschenen; het betreft respectievelijk Richtlijn 2009/101/EG en Richtlijn 2009/102/EG. Eenzelfde codificatie heeft in 2011 plaatsgevonden met betrekking tot de derde EEG-Richtlijn: Richtlijn 2011/35/EG en in 2012 met betrekking tot de tweede EEG-Richtlijn: Richtlijn 2012/30/EU. De oorspronkelijke richtlijnen zijn hierbij ingetrokken.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.