6.8 Andere wijzigingen


6.8.1 Inleiding

In de onderdelen 6.6 en 6.7 zijn de goederenrechtelijke wijzigingen van huwelijksvoorwaarden besproken: van gemeenschap naar uitsluiting en van uitsluiting naar gemeenschap.

De wijziging kan ook bestaan uit het toevoegen van obligatoire bedingen. Uiteraard kan er ook een combinatie gemaakt worden van (beperkte) gemeenschap en obligatoire bedingen.


6.8.2 Het opnemen van een periodiek verrekenbeding

Zie over de inhoud van het periodiek verrekenbeding hoofdstuk 5, in het bijzonder onderdeel 5.2.2.

6.8.2.1 Wijzigen van een bestaand periodiek verrekenbeding

De wijziging van een bestaand periodiek verrekenbeding kan onder meer bestaan uit een actualisering of wijziging van het inkomensbegrip. Met name wanneer een van beide echtgenoten directeur-grootaandeelhouder is van een vennootschap, waardoor hij in staat is zijn eigen inkomen te bepalen, is het van belang om hier tijdens de bespreking met cliënten aandacht aan te besteden. Er kan door cliënten voor worden gekozen om alleen het daadwerkelijk uitgekeerde directeurssalaris in de verrekening te betrekken. Hierbij kan als uitgangspunt het loon van art. 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964 worden genomen. Door cliënten kan echter ook worden gekozen om de hele winst van de vennootschap in de verrekening te betrekken.


6.8.3 Het opnemen van een finaal verrekenbeding

Zie over de inhoud van een finaal verrekenbeding hoofdstuk 5, in het bijzonder onderdeel 5.2.4.

6.8.3.1 Wijzigen van een bestaand finaal verrekenbeding

Bij het wijzigen van een bestaand finaal verrekenbeding is het belangrijk de fiscale aspecten in de advisering te betrekken.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.