6.7 Van uitsluiting naar gemeenschap van goederen


6.7.1 Inhoud huwelijksvoorwaarden

De wijziging van uitsluiting naar een gemeenschap van goederen heeft verstrekkende gevolgen. Onmiddellijk na het tekenen van de huwelijksvoorwaarden (dat wil zeggen de dag erna) wijzigt de goederenrechtelijke situatie tussen partijen en vindt er een vermogensverschuiving plaats met betrekking tot de tot de gemeenschap gaan behorende goederen.

6.7.1.1 Inhoud wijzigingsakte naar een algehele gemeenschap

In de akte van opheffing van huwelijksvoorwaarden (MODEL 6.7.1.1A) dient opgenomen te worden:
– wanneer en waar partijen gehuwd zijn;
– wanneer en voor welke notaris zij huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt;
– onder welk nummer de huwelijksvoorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister en bij welke rechtbank;
– dat partijen overeengekomen zijn de huwelijksvoorwaarden op te heffen;
– dat het Nederlands recht op het huwelijksvermogensregime van partijen van toepassing is;
– dat een authentiek afschrift van de huwelijksvoorwaarden zal worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de griffie waarin ook de eerdere afschriften zijn ingeschreven.

Ook bij een keuze voor de wettelijke gemeenschap van goederen kan het gewenst zijn een uitzondering te maken voor de te betalen premies en aanspraken uit levens- en overlijdensrisicoverzekeringen ter voorkoming van nadelige consequenties voor de Successiewet (art. 13-problematiek).

Aanbevelenswaardig is voorafgaand aan de akte een considerans op te nemen waarin het doel van de wijziging wordt uiteengezet.

6.7.1.2 Inhoud wijzigingsakte naar een gemeenschap van goederen

Hiervoor geldt hetzelfde als gesteld in onderdeel 6.7.1.1, zij het dat de inhoud van wat partijen overeenkomen uiteraard anders is (MODEL 6.7.1.2A).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.