6.6 Van gemeenschap van goederen naar uitsluiting

Door de overgang van gemeenschap naar uitsluiting wordt de gemeenschap ontbonden (art. 1:99 lid 1, d BW) en is zij voor verdeling vatbaar. De verdeling van de gemeenschap na het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden verschilt grosso modo niet van de verdeling na echtscheiding. Voor de verdeling wordt daarom verwezen naar de betreffende paragrafen in hoofdstuk 7 van dit handboek.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.