6.4 Onderzoek registers

Hieronder volgt een overzicht van registers waaruit eventueel informatie kan worden ingewonnen.

6.4.1 Huwelijksgoederenregister

Wanneer er eerdere huwelijksvoorwaarden zijn, dient men daarvan een kopie bij cliënten op te vragen. Eventueel kan men wanneer cliënten niet meer over een afschrift beschikken bij het huwelijksgoederenregister een afschrift opvragen. Daarvoor dient men wel huwelijksdatum en plaats waar het huwelijk is gesloten te weten. Het afschrift of uittreksel is ingeschreven in het register van de rechtbank van het arrondissement van de plaats waar het huwelijk gesloten is. Dat kan dus een ander arrondissement zijn dan dat van de huidige woonplaats. Mogelijk is slechts een uittreksel ingeschreven en dient de gehele akte bij de passerende notaris of diens opvolger opgevraagd te worden. In het verzoekschrift dat naar de rechtbank gezonden wordt, dient ook het nummer waaronder de huwelijksvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister zijn ingeschreven opgenomen te worden.

6.4.2 De Basisregistratie Personen (BRP)

Het BRP bevat de persoonsgegevens van de echtgenoten uit de administratie van de gemeente. Een uittreksel uit het BRP kan worden opgevraagd bij de gemeente waar de echtgenoten woonachtig zijn. Ook is het mogelijk om dit uittreksel digitaal op te vragen.

6.4.3 De registers van de burgerlijke stand

De registers van de burgerlijke stand bevatten de persoonsgegevens van de echtgenoten die staan vermeld in akten, zoals bijvoorbeeld de geboorteakte, de huwelijksakte en de overlijdensakte. Een uittreksel uit de burgerlijke stand kan alleen opgevraagd worden bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.