6.2 De opdracht


6.2.1 De opdracht komt binnen

Het eerste contact van een cliënt die huwelijksvoorwaarden wil maken of wijzigen met een notariskantoor kan op verschillende manieren tot stand komen:
– een telefoontje of e-mailbericht waarin informeel om informatie over het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden wordt gevraagd of waarin concreet gevraagd wordt om een afspraak te maken;
– een bezoek aan het kantoor met dezelfde vragen;
– een intermediair (accountant, bank, belastingadviseur, makelaar, advocaat, etc.) die het notariskantoor vraagt huwelijksvoorwaarden voor zijn cliënt te maken of wijzigen;
– tijdens een testamentenbespreking waarbij blijkt dat het huwelijksvermogensregime niet optimaal is.


6.2.2 Opvragen en verzamelen van informatie

Nadat de opdracht binnen komt, dient bij de cliënt de volgende informatie te worden

gevraagd:
– een kopie geldig legitimatiebewijs;
– een globaal recent vermogensoverzicht;
– de reden van het maken of wijzigen van de huwelijksvoorwaarden;
– de huidige huwelijksvoorwaarden; en
– de huwelijksakte.

Het is aan te bevelen voorafgaand aan de bespreking een vragenlijst met eventuele toelichting aan cliënten toe te sturen. Een dergelijke vragenlijst dient twee doelen. Enerzijds worden cliënten zo gedwongen zelf richting te geven aan de huwelijksvoorwaarden die ontworpen moeten worden en van tevoren na te denken over de onderwerpen die in de huwelijksvoorwaarden geregeld moeten worden. Anderzijds kan de behandelaar vele jaren later nog aantonen dat hij/zij huwelijksvoorwaarden heeft ontworpen die aansluiten bij de doelstellingen en toekomstverwachtingen van partijen.

Zie MODEL 6.2.2A voor de opdracht aan de notaris.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.