6.1 Inleiding

Regelmatig komt het voor dat personen nadat zij gehuwd zijn, het tussen hen bestaande huwelijksvermogensregime wensen te wijzigen. Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan. Voorbeelden hiervan: een van beide echtgenoten start een eigen onderneming, een op handen zijnde echtscheiding, vanuit het oogpunt van estate planning of anderszins.

In dit hoofdstuk staat dan ook de wijziging van het huwelijksvermogensregime staande huwelijk en geregistreerd partnerschap centraal. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdsituaties, namelijk een (beperkte) gemeenschap van goederen en uitsluiting van elke gemeenschap. Zo is het mogelijk naar een minder- of meeromvattende gemeenschap te gaan.

Waar in dit hoofdstuk van dit handboek wordt gesproken over ‘huwelijksvoorwaarden’ wordt daaronder mede verstaan ‘partnerschapsvoorwaarden’, tenzij anders blijkt.

6.1.1 Opzet van dit hoofdstuk

In de volgende onderdelen zal het complete traject worden behandeld van het eerste contact tot en met het wijzigen van het huwelijksvermogensregime. In de komende paragrafen wordt uiteengezet welke stappen de behandelaar moet zetten. Waar nodig zal tevens aandacht worden besteed aan de fiscaalrechtelijke consequenties — zie daarover uitgebreid hoofdstuk 11 — en de op handen zijnde wetswijzigingen.

 

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.