10.1 Het maken van testamenten

Dit hoofdstuk is verdeeld in onderdelen die elk een verschillend onderwerp met betrekking tot het testament behandelen. Zo n onderwerp is de erfstelling, het legaat, de executele of het echtscheidingstestament. In dit onderdeel 10.1 wordt eerst een aantal algemene onderwerpen behandeld die voor alle soorten uiterste wilsbeschikkingen van belang kunnen zijn. Deze algemene onderwerpen worden eenmaal in dit onderdeel behandeld in plaats van in elk onderdeel opnieuw.

10.1.1 Het eerste contact met de testateur

De aankoop van een huis, een huwelijk, een echtscheiding, de geboorte van een kind, de diagnose van een ongeneeslijke ziekte of het overlijden van een familielid, zijn voorbeelden van een aanleiding om een testament te maken, te wijzigen of te herroepen. De cliënt confronteert de behandelaar vaak met een actuele gebeurtenis in zijn leven en komt naar aanleiding daarvan met het verzoek een testament te ontwerpen. Aan de behandelaar de taak om het onderwerp van gesprek te verbreden: als de cliënt vraagt om een legaat aan een goed doel in een testament vast te leggen, zal de behandelaar vragen of het versterferfrecht de vererving van de cliënt regelt op een wijze die diens instemming heeft. Daarnaast zal de behandelaar, ook ongevraagd, voorlichting geven omtrent in- of uitsluitingsclausule, bewind, executele et cetera.

Als het testament regelingen bevat die door partners over en weer gemaakt worden, zal meestal het contact met beide partners samen plaats vinden, in welk geval ook de huwelijkse voorwaarden, de partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract aan de orde komen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.