4.6 Checklist samenlevingscontract

Zie MODEL 4.6A.

bespreking op:
met:
al op kantoor bekend?
beiden ongehuwd en niet gehuwd geweest?
zijn er afstammelingen?
ingangsdatum samenwoning:

*** art. 1 Huishoudkosten

Bespreken: naar evenredigheid van ieders inkomen, met de mogelijkheid om daarvan jaarlijks af te wijken.
Zijn er bijzondere kosten (bijvoorbeeld dieet) waarvoor een bijzondere regeling gewenst is?

*** art. 2 Vergoedingen
Alleen vergoeding als de andere partij een vermogensvoordeel heeft?
Of ook vergoeding als bijvoorbeeld de gezamenlijke vakantie door een van de partners is betaald?
Vervaltermijn gewenst?
Afschrijvingsregeling voor inboedel gewenst?

*** art. 3 Inkomensbegrip
Alle inkomsten, of alleen inkomen uit werk?
Is er recht op alimentatie?
Bestaan er alimentatieverplichtingen?
Zo ja:
– blijven die voor rekening van alimentatieplichtige?
– komen die voor gezamenlijke rekening?
– betaalt de andere partner daaraan alleen begrensd mee?

Eenvoudig of uitgebreid inkomensbegrip?

Indien uitgebreid inkomensbegrip:
– pensioenverevening (dan komen pensioenpremies in mindering op het inkomen)?
– welke regeling voor ondernemerssalaris?
– gelden loterijprijzen als inkomen?

Als vermogensinkomsten ook inkomen zijn, geldt dat dan ook voor inkomsten uit schenkingen en erfenissen?
Zo ja, alleen indien erfenis/schenking tijdens samenwoning verkregen?

*** Art. 3a Verrekening overgespaarde inkomsten
Overgespaarde inkomsten (uit werk) verrekenen?
Meteen?
Verrekening pas na carrièrebreuk? Zo ja, hoeveel uren per week?
Of verrekening vanaf het moment dat er kinderen komen?

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.