4.2 De periode van het samenwonen

4.2.1 Verzorgingsverplichting; kosten van de gemeenschappelijke huishouding

4.2.1.1 Verzorgingsverplichting

Allereerst is het van belang, dat in het samenlevingscontract wordt vastgelegd dat er tussen de partners een verzorgingsplicht bestaat, in die zin dat zij over en weer verplicht zijn om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Het gevolg daarvan is, dat betalingen ten behoeve van de andere partner niet uit vrijgevigheid worden gedaan, en dus (binnen redelijke marges) fiscaal niet als schenking worden aangemerkt, maar als nakoming van een verplichting. Daarnaast zal een pensioenfonds het bestaan van een verzorgingsplicht als eis stellen om de partner in aanmerking te laten komen voor een partnerpensioen, en wordt door het vastleggen van de verzorgingsplicht voldaan aan de eis van art. 1a SW om als partner voor de Successiewet te kwalificeren.

Het ABP verwoordt dit op de website onder het hoofd ‘Partner aanmelden’ als volgt:
‘Uw partner is automatisch aangemeld voor APB NabestaandenPensioen als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Maar woont u samen of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf aanmelden bij ABP. Zo laat u uw partner goed verzorgd achter als u overlijdt.

U kunt uw partner onder bepaalde voorwaarden aanmelden bij ABP:
• U bent jonger dan de AOW-leeftijd.
• U heeft een samenlevingscontract dat vóór uw AOW-leeftijd is opgesteld en getekend door een notaris.
• Uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien.
• (…)
Zie over het partnerpensioen verder onderdeel 4.3.7 en 4.4.7.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.