8.7 De echtscheidingspraktijk: pensioenverevening bij scheiding

8.7.1 Het stappenplan

In het kader van het vraagstuk van de pensioenverevening bij scheiding zet de behandelaar de volgende stappen:
1. De behandelaar stelt vast of pensioenverevening volgens de Wet Vps geïndiceerd is (zie onderdeel 8.7.2).
2. De behandelaar bepaalt of de door partijen opgebouwde pensioenen in aanmerking komen voor verevening (zie onderdeel 8.7.3).
3. De behandelaar controleert de huwelijkse voorwaarden van partijen op eventuele, terzake pensioenverevening gemaakte afspraken (zie onderdeel 8.7.4).
4. In het geval partijen niet reeds in hun huwelijkse voorwaarden afspraken maakten, of bij convenant afspraken willen maken, volgt de behandelaar de procedure van de standaardverevening (zie onderdeel 8.7.5).
5. In het geval partijen de standaardregeling niet willen volgen, bepalen zij of zij bij een ‘bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding’ van de wet willen afwijken (zie onderdeel 8.7.6 – 8.7.27).
6. Partijen zenden binnen twee jaar na de scheiding aan het uitvoeringsorgaan:
a. het modelformulier, strekkende tot mededeling van de scheiding (niet bij uitsluiting van de wet en conversie);
b. een gewaarmerkt of een voor ‘kopie conform’ getekend afschrift of uittreksel van de huwelijkse voorwaarden of de ‘bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding’, waaraan zal zijn gehecht de verklaring van het betrokken uitvoeringsorgaan, dat het instemt met de bedoelde omzetting (conversie).
7. De tot verevening gerechtigde echtgenoot en/of de pensioengerechtigde ontvangen een bewijsstuk van hun aanspraken jegens het uitvoeringsorgaan (niet bij uitsluiting van de toepasselijkheid van de Wet Vps).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.