8.6 Pensioenverevening bij (beëindiging) samenwoning

8.6.1 Terminologie

Waar in dit kader wordt gesproken van een ongehuwd samenlevingsverband of samenwoning, wordt niet het geregistreerd partnerschap bedoeld, maar de door twee partijen gevoerde gemeenschappelijke huishouding. Pensioenverevening in het kader van de beëindiging van een meerrelatie, valt buiten het kader van dit werk.

8.6.2 Wet Vps van toepassing op beëindiging van ongehuwd samenlevingsverband?

Het antwoord luidt ontkennend. De Wet Vps is van toepassing in het geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of vermissing.

Ook de jurisprudentiële regeling van pensioenverrekening is niet van toepassing op een ongehuwd samenlevingsverband. Pensioenverrekening is in het stelsel van de Hoge Raad alleen aan de orde bij een ontbinding van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap van goederen (art. 1:99).

8.6.3 Samenlevingscontract en driepartijen overeenkomst

Dat de Wet Vps en de jurisprudentiële regeling van pensioenverrekening niet van toepassing zijn op de (beëindiging van) een niet-huwelijkse samenlevingsvorm (anders dan het geregistreerd partnerschap), sluit niet uit, dat samenwoners pensioenverrekening of -verevening contractueel overeenkomen.

Blokland (JBN 2001, 37) schrijft echter dat de hoge administratieve lasten van pensioenverevening bij samenwoners, voor de uitvoeringsorganen reden is, om zich terughoudend op te stellen bij het verlenen van hun medewerking. In de (notariële) praktijk komt pensioenverevening bij samenwoners dan ook zelden voor (zie ook: Leene-Hoedemaeker, FJR 2007, 115).

Omdat de Wet Vps samenwoners niet beperkt in hun keuzes, kunnen zij ook expliciet kiezen voor een andere grondslag voor de verdeling van hun pensioenrechten,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.