13.2 Notarieel tuchtrecht inzake familievermogensrecht

De hierna volgende uitspraken zijn in chronologische volgorde opgenomen. Een uitspraak bestaat steeds uit: trefwoorden, de instantie en de vindplaats, een korte aanduiding van de inhoud, de feiten en de uitspraak. Veel is geparafraseerd aangehaald.

Opgemerkt zij dat de uitspraken moeten worden gezien in de tijd waarin ze zijn gedaan. Het tuchtrecht heeft een omvangrijke ontwikkeling doorgemaakt, niet in de laatste plaats na 1 oktober 1999.

De uittreksels zijn voor het grootste deel afkomstig uit de vakbladen en van de site www.rechtspraak.nl. De vindplaats is steeds vermeld. In het WPNR zijn de uitspraken gepubliceerd door achtereenvolgens: J. van Slooten mevr. A.J. van Erk en H.M. Sasse en W.A.M. Jacobse, alsmede B.C.M. Waaijer.

De uittreksels zijn noodzakelijkerwijs selecties van belangrijke passages uit de betreffende uitspraken, veelal in hoogste instantie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uitspraak van de Kamer in betreffende zaken niet of nauwelijks is vermeld als het een zaak betreft die in hoogste instantie door het Hof te Amsterdam is beslecht. Niet alle gegevens konden worden achterhaald; vaak was de betreffende uitspraak slechts marginaal in het WPNR weergegeven, zodat niet alle gegevens in het gebruikte format konden worden verwerkt. Wie geïnteresseerd is in meer informatie over de betreffende zaak, wordt verwezen naar de vindplaats of naar het origineel van de betreffende uitspraak.

Opmerking verdient in dit verband nog dat de auteurs niet altijd de beschikking konden krijgen over de onderliggende uitspraken. Het is dan ook mede daarom dat het de auteurs onmogelijk was meer relevante informatie over de betreffende zaak in het uittreksel te verwerken.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.